Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in localitatile membre A.D.I Salubris Dolj’

0
578

2023 Strategia Locală cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare in aria de delegare a Salubris DOLJ

2023 Raport de Specialitate – Strategia Locală cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare in aria de delegare a Salubris DOLJ

2023 Referat de aprobare – Strategia Locală cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare in aria de delegare a Salubris DOLJ

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 08.12.2023, la adresa de e-mail:  adisalubris@yahoo.com sau la sediul nostru de pe strada Brestei, nr. 129 A, etaj1.