Membri

  • Consiliul Local al Municipiului Craiova
  • Consiliul Local al orașului Bechet
  • Consiliul Local al comunei Coșoveni
  • Consiliul Local al comunei Ghercești
  • Consiliul Local al comunei Işalniţa
  • Consiliul Local al comunei Malu Mare 
  • Consiliul Local al comunei Mischii
  • Consiliul Local al comunei Țuglui
  • Consiliul Local al comunei Vârvoru de Jos
  • Consiliul Localal comunei Carcea