Legislatie

 1. LEGEA Nr.101/2011_Prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului
 2. LEGEA Nr. 132/2010_Colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice
 3. LEGEA Nr. 101/2006 actualizata_Serviciul de salubrizare al localitatilor
 4. LEGEA Nr. 51/2006_ Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
 5. LEGEA Nr.73/2000 (forma republicata in 2005)_Fondul de Mediu
 6. CULEGERE din 2010_Directive ale Parlamentului European si ale Consiliului UE in domeniul salubrizarii
 7. Directiva Consiliului 1999/31/CEE privind rampele de gunoi
 8. Hotararea Guvernului nr. 247_2011
 9. HG nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
 10. HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri
 11. HG nr. 247/2011 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
 12. HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
 13. Hotararea 856/2002_ Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 14. Ordin 578/2006_Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 15. Ordinul Nr. 549/2006_Aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondulul pentru mediu” si instructiunile de completare si depunere a acestuia.
 16. Ordin 1281/2005_ Stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
 17.  ORDIN nr.927/2005_Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
 18. Ordin 95/2005_ Stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
 19. Ordin 344/2004_ Aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura