Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ a fost înființată în anul 2013 ca asociere între Consiliul Local al municipiului Craiova, Consiliul Local al comunei Ișalnița și Consiliul Local al comunei Vîrvoru de Jos, în vederea derulării proiectului de interes public comun „Managementul Integrat al deșeurilor solide”.

A fost constituită conform art. 6, din OG nr. 26/2000, funcționează în baza H.G.855/2008 și are în prezent 9 membri, respectiv Consiliul Local Municipal Craiova, Consiliul Local Bechet, Consiliul Local Almaj, Consiliul Local Bucovăț, Consiliul Local Ișalnița, Consiliul Local Vîrvoru de Jos, Consiliul Local  Ghercești, Consiliul Local Malu Mare și Consiliul Local Șimnicu de Sus.

A.D.I. SALUBRIS Dolj are delegată gestionarea sistemului de management al deșeurilor și are rolul de a monitoriza derularea activității de colectare și transport a deșeurilor în municipiul Craiova, orașul Bechet și comunele: Almăj, Bucovăț, Ișalnița, Vîrvoru de Jos, Ghercești, Malu Mare, Șimnicu de Sus.