Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ a fost înființată în anul 2013 ca asociere între Consiliul Local al municipiului Craiova, Consiliul Local al comunei Ișalnița și Consiliul Local al comunei Vîrvoru de Jos, în vederea derulării proiectului de interes public comun „Managementul Integrat al deșeurilor solide”.

A fost constituită conform art. 6, din OG nr. 26/2000, funcționează în baza H.G.855/2008 și are în prezent 9 membri, respectiv Consiliul Local Municipal Craiova, Consiliul Local Bechet, Consiliul Local Cosoveni, Consiliul Local Carcea, Consiliul Local Ișalnița, Consiliul Local Vîrvoru de Jos, Consiliul Local  Ghercești, Consiliul Local Malu Mare, Consiliul Local al comunei Mischii, Consiliul Local al comunei Tuglui.

A.D.I. SALUBRIS Dolj are delegate următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare:

a) măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare;
b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
c) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.